راحـت بگم


 نیمه ی گمشده "دیگری"


بـه اشتباه


"تــمـام" من شده بود...!


عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی سیاه و سفید

+

start new love?

me:  NO